Bild: Shutterstock

TIDNINGEN FRIMURARENS SKRIVREGLER

Klicka här för att ladda hem en wordfil med skrivreglerna

Inledning

Inom Svenska Frimurare Orden finns olika källor till skrivregler: OAL, Ordens allmänna lagar, ritualerna, matrikel och Grafisk profil/Skrivregler.

Därtill finns ett antal speciella regler som gäller för Frimuraren. De överensstämmer i huvudsak med ”TT-språket” som är riktlinjen för de flesta svenska tidningar.

Dessa allmänna regler säger exempelvis att initialförkortningar som läses som ord och inte bokstav för bokstav skrivs med små bokstäver. Likaså frekventa initialförkortningar som inte är namn skrivs med små bokstäver: bnp, dvd, pvc, tv, bb, vvs, it. Där gör Frimuraren undantag för interna begrepp och skriver ett flertal förkortningar med versaler; OM för ordförande mästare, BB för bevakande broder o s v.

Citat från Grafisk profil/skrivregler:

”Grafiska profilens skrivregler skall i tillämpliga delar gälla alla handlingar i tryckt eller elektronisk form som upprättas inom SFMO, oavsett produktionsmetod och hur många exemplar som framställs. Alltså omfattas exempelvis böcker, skrifter, tidningar, medlemsblad, cirkulär, protokoll, korrespondens och webbsidor.”

Några exempel och specialfall

Mästare och ordförande

Vidare bör observeras att adjektivet ”visaste” enbart får användas om Stormästaren. Stormästarens prokurator och Stormästarens ståthållare kan inte förses med detta tillägg. Förutvarande innehavare av de tre här nämnda ämbetena benämns Ordens förutvarande Stormästare (förkortat fOSM), Stormästarens förutvarande prokurator (fSMP) och Stormästarens förutvarande ståthållare (fSMS).

Direktorier, loger och brödraföreningar

S:t Andreas lärlinge-medbröders grad

Förkortningar

Förkortningar som t ex, bl a osv, etc, m m, obs används inte i löpande text utan skrivs ut.
Är en förkortning omöjlig att undvika skrivs den utan punkter.
Vissa vedertagna förkortningar går bra i uppräkningar som kr, jan, feb, %.

Våra interna förkortningar kan användas, men de ska alltid förklaras första gången de förekommer i en text. Exempel: ”Det var sammanträde i SPL, Skånska provinsiallogen, nyligen” (Detta med tanke på externa läsares förståelse.)

Fraser som ”I Umeå ägde det årliga OM/O-mötet rum i början av april” skrivs lämpligen om så här: ”I Umeå ägde det årliga mötet med ordförande mästare och ordföranden, OM/O-mötet, rum i början av april.

Genitiv av initialförkortningar markeras med kolon – NF:s, SLL:s, OM:s

Stor (versal) och liten (gemen) bokstav.

Det är alltid stor bokstav i ”Orden” då Svenska Frimurare Orden avses. Liten bokstav om vi skriver om en annan orden.

Notera liten bokstav i ordförande mästare, provinsialmästare, bevakande broder, visitationssekreterare, överofficiant, storofficiant, stortalman. Men stor i Stormästarens prokurator, Stormästarens ståthållare, Ordens sigillbevarare och kansler.

Undantag som skrivs med stor bokstav är Visitator a latere, Riddare och kommendörer med Röda korset (R&K) samt Riddare av Kungliga Carl den XIII:s Orden.

Alltid liten bokstav i ”högtidsdag”, ”johannesloge”, ”stewardsloge”, ”brödraförening” ”forskningslogen”, ”arbetsloge” och så vidare.
Exempel: forskningslogen Carl Friedrich Eckleff men S:t Andreaslogen xxx, S:t Johannesloge …

Notera gemen/versal nedan:
Ordens arkiv och bibliotek;
Ordens Hederstecken, OHT
Prins Bertils Frimuraremedalj, PBF
biavsked
Ordens stamhus
Stamhuset
ordensvapnet
Caritasgrupp
ett högsta väsen
Högsta rådet
magistralrådet (enligt OAL) men Stora Landslogens Magistralråd (enligt matrikeln)
Johannessalen
johannessal (i allmänhet)
broder
Stor Capitlet (för Svenska Frimurare Orden) i Finland
– Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse
– Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
– Stiftelsen Frimurare Ordens Stamhusfond
– Stiftelsen H K H Prins Bertils Frimurarefond
– Stiftelsen Svenska Frimurare Ordens Museifond

Sammansättningar med egennamn får stor bokstav: Göteborgsområdet, Stockholmsloge, men liten vid ändelse till egennamn som skånsk, öländsk, stockholmiana.

Finsk – finländsk – finlandssvensk

Alla invånare i Finland är finländare och allt som hör till Finland är finländskt. Det finns dock undantag, som den finska marken, landets tidigare valuta.

En finsktalande finländare kallas finne, en svensktalande finländare är finlandssvensk.
Motsvarande adjektiv är finsk och finlandssvensk.

Andra vanliga fel

Pg utläses plusgiro numera, ej postgiro.

It betyder ”informationsteknik” inte –teknologi. Engelskans technology översätts tyvärr ofta felaktigt som teknologi. Rätt betydelse är teknik. Teknologi är läran om teknik. ”Vi har senaste teknologin i vår logelokal” är alltså helt fel. (Notera att It-teknik är tautologi liksom CD-skiva, avancera framåt).

En legend är en saga – en legendar är en person.

Särskrivning av ord är ett gissel i dag. Betydelsen av det man vill ha sagt blir ofta helt galen.

Exempel: saffrans skorpor, ute aktivitet, allmän läkare, 20 års dag, spenat och lax paj, halvårs firande, nu mera, födelsedags barnet, morots marmelad, ny gräddade, lätt road, lika dan, heders medalj.

I Frimuraren skriver vi dock isär: i dag, i går, i morgon.