Ordens organisation

Svenska Frimurare Orden är en självständig sammanslutning som inte är underordnad någon annan frimurarmyndighet. Ordens verksamhet finns i Sverige och Finland

Orden har idag 180 enheter fördelade i Sverige och Finland och vi finns på 140 orter. Orden är indelad i tre huvuddelar, Stora Landslogen (SLL) under vilken lyder sju fördelningar samt ett Stor Capitel, vilket ligger i Finland.

Inom varje fördelning och Stor Capitlet finns en provinsialloge (benämns även Kapitelloge). Alla loger, brödraföreningar och frimurarklubbar i fördelningen lyder under respektive provinsialloge.

Orden leds av en Stormästare

Kapitellogerna leds av en provinsialmästare, vilken är fördelningens (provinsens) högste ledare. Stor Capitlet i Finland leds av dess motsvarighet, kapitelmästaren.

Logerna leds av en Ordförande Mästare medan brödraföreningar leds av en Ordförande. Alla medlemmar i Orden tillhör någon av dessa nivåer beroende på vilken grad som uppnåtts.

Vill Du komma i kontakt med oss? Du hittar all information om adresser under rubriken ”Kontakt”

   

Tillbaka till ”Vilka är vi”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.