Relationen mellan faddrar och adepter är kärnan för Ordens verksamhet. Faddrarnas uppgifter fortsätter långt efter din antagning i Orden. Att du trivs, att du hittar vägen till kunskap och att du finner nya vänner är deras viktigaste uppgifter. Foto: Mats Gärdfors.

Dina faddrar hjälper dig tillrätta

Du som vill bli medlem behöver två faddrar. Men deras roll slutar inte med att du vinner medlemskap. Dina faddrar hjälper dig att finna din plats hos oss. De hjälper dig att förstå våra traditioner och kan svara på många av dina frågor – både innan och efter att du blivit medlem.

Dina faddrar är nyckeln till din väg mot att bli frimurare. När du först söker inträde i Orden behöver du ha två faddrar. Dessa två går i god för dig inför Orden vid ditt inträde, men deras uppgift fortsätter långt efter detta. Måhända har du två vänner som är frimurare och som närmat sig dig och erbjudit sig att bli dina faddrari Orden. Men det kan också vara så att du inte har någon i din bekantskapskrets som är frimurare. Då kan Orden vara dig behjälplig att erbjuda dig två faddrar.

Faddrarnas viktigaste uppgift är att se till att du kommer in i gemenskapen. Därför är det en självklarhet att du och dina faddrar planerar gemensamma logebesök. Det här systemet har funnits sedan Orden grundades och relationen mellan fadder och adept är grunden för Ordens fortbestånd.

Faddrarna hjälper dig också att öppna dörrarna till Ordens hela erbjudande.
De visar dig till biblioteket, med den slutna gradlitteraturen. De tipsar dig om högtidsdagar och andra evenemang som bibliotekskvällar, föredrag, konserter och högtidligheter. Om du har frågor och funderingar så kan dina faddrar hjälpa
dig att finna svaren. 

En vacker dag står du kanske själv fadder för din egen adept. Då blir det din tur att lotsa honom in i gemenskapen och lära honom hur man får störst utbyte av frimureriet. På så vis, genom att varje broder står fadder till ett antal adepter under sin egen frimurarvandring, säkras också Ordens fortbestånd. På många sätt kan relationen mellan fadder och adept liknas vid ett
slags släktskap. 

 

Tillbaka till ”Vem är du?”

 

Nyheter

Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

Press & media

Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

Medlem?

Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.