Ordens Stormästare har beslutat att verksamheten kommer att startas upp i omgångar från den 1:a augusti enligt tidigare utskick till ledare i linjen.

Med beaktande av samtliga de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna i Sverige respektive i Finland vid varje tid meddelar medges därför från 1 augusti 2020 följande aktiviteter för bröder inom Ordens verksamhet:

I ordinarie lokaler