STORMÄSTAREN MEDDELAR PLANERAD NYSTART 1:A AUGUSTI

Orden följer noga och anpassar sig till rekommendationer och beslut från centrala myndigheter beträffande coronaviruset.

Den i dag aktuella utvecklingen har föranlett Stormästaren att besluta att Ordens verksamheter startar som vanligt efter sommaren, den 1 augusti, förutsatt att inga andra myndighetsdirektiv ges innan dess.