Ordens Stormästare, Christer Persson. Foto: Mats Gärdfors

VERKSAMHETEN STÄLLS IN TILL OCH MED 2020-07-31

Med anledning av coronavirusinfektionernas fortsatta utbredning har Ordens Stormästare beslutat att med omedelbar verkan ställa in alla loge- och sammankomstverksamhet inom Orden t o m 2020-07-31

Konkret betyder det att inga arrangemang får genomföras i Ordens regi där en loge, brödraförening eller frimuraklubb är arrangör eller medarrangör av en aktivitet som äger rum i logelokaler eller i externa lokaler.

Det administrativa arbetet i Ordens kansli, direktorierna, fördelningskanslier och de lokala enheterna fortsätter som vanligt.

De som kan lösa sina arbetsuppgifter hemifrån ombedes att göra detta så långt som möjligt. Möten och samlingar i övrigt skall undvikas.

Vid behov utnyttja telefonkonferens alternativt möten över internet.

– Ordens medlemmar hänvisas med frågor och information till den lokala enhet som medlemmen tillhör.

– Ordens loger, brödraföreningar och klubbar hänvisas med frågor och information till fördelningskanslierna.

– Fördelningskanslierna och direktorier hänvisas till Ordens kansli.

Gällande inplanerade Högtidssammankomster mm under angiven tidsperiod  kommer kompletterande riktlinjer att utsändas.

Om situationen så kräver kommer rekommendationer av publiceras på Ordens hemsida, som bör bevakas regelbundet.

Orden uppmanar dessutom sina medlemmar att hålla sig uppdaterad kring senaste informationen om COVID-19 via WHO:s webbplats samt nationella myndigheters information förtecknade nedan
Informationskällor