PÅ VANDRING MOT LJUSET

Vilka är vi?

Med en snart 300-årig historia och drygt 15000 medlemmar är Svenska Frimurare Orden något av en samhällsinstitution. Med vad står vi för och vilka värderingar har vi?

Vem är du?

Många är nyfikna på vilka vi är. Men vem är du själv? Kanske är du intresserad i största allmänhet? Eller är du en av de hundratals personer som söker sig till vår Orden varje år?

Ordens Stormästare, Christer Persson. Foto: Mats Gärdfors.

ORDENS ORGANISATION

Svenska Frimurare Orden är en självständig sammanslutning som inte är underordnad någon annan frimurarmyndighet. Ordens verksamhet finns i Sverige och Finland.

Orden leds av en Stormästare

H.M. Drottning Silvia vid stipendieutdelning i Ordens Stamhus i Stockhom.

VÄLGÖRANDE

För en frimurare, tillhörande Svenska Frimurare Orden, är det en kristen plikt att hjälpa utsatta medmänniskor. Människokärleken har alltid varit grunden för Ordens verksamhet.

Omslag tidningen Frimuraren

TIDNINGEN FRIMURAREN

Ordens medlemstidning kommer ut fyra gånger om året och innehåller mycket matnyttig information om Svenska Frimurare Orden, vad Orden står för och en hel del om våra många olika aktiviteter.

HITTA OSS DÄR DU BOR

Svenska Frimurare Orden finns på många platser i Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att kontakta oss på en ort nära dig.

  Ta kontakt med oss

  Nyheter

  Svenska Frimurare Orden är en stor organisation, med verksamhet i både Sverige och Finland. Du är varmt välkommen att ta del av vad som kommer att hända eller har hänt.

  Press & media

  Media, press och allmänheten har ofta kontakt med oss. Kanske vill du göra en intervju eller veta mer om vår verksamhet? Vi ställer gärna upp och informerar och hjälper massmedier och andra att få rätt information.

  Medlem?

  Du som redan är medlem i Orden kan logga in på hemsidan. Då får du tillgång till mer information och praktiska funktioner.